150. výročie narodenia Andreja Hlinku.

150. výročie narodenia Andreja Hlinku.Numizmatika, podobne, ako aj iné spoločenské vedné odbory má základ v dávnejšej minulosti. Začiatky numizmatiky v Trenčíne môžeme datovať do 18. storočia. Pobočka má svoju vlastnú knižnicu s počtom 190 titulov najmä odbornej literatúry. Svoje prednášky sprístupňuje okrem vlastným členom aj širšej verejnosti Trenčína a okolia. Na jednu z nich Vás pozýva.

150. výročie narodenia Andreja Hlinku.