Aká bude Trenčianska univerzita v tomto roku?

Začiatok kalendárneho roka je pre každú inštitúciu obdobím stanovovania cieľov a plánov do ďalšieho obdobia. Aké majú novinky a na čo sa môžu študenti v novom roku tešiť nám porozprával náš hosť.

Bol ním Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.