Ako ďalej s budovou, kde sídli športové gymnázium a Futurum?

Ako ďalej s budovou, kde sídli športové gymnázium a Futurum?V priestoroch ZŠ Na dolinách sú aj triedy súkromnej školy. Školákov pribudlo a kapacita nestačí. Chýbajú voľné priestory pre otvorenie ďalších tried.

Podľa riaditeľky ZŠ Na dolinách Anny Plachkej, v dôsledku výstavby v časti Zlatovce a Záblatie evidujú za posledné tri roky markantný nárast detí. „Akútne potrebujeme aj priestory, ktoré má prenajaté súkromná škola Futurum. V školskom roku 2018 -2019 musíme prikročiť k vyučovaniu aj v odborných učebniach a školských kluboch. 

Zriaďovateľ súkromnej ZŠ videl riešenie v presťahovaní základnej školy do mestskej budovy, v ktorej už prevádzkuje Súkromné gymnázium Futurum. Začali preto rokovať s mestom o jej odkúpení. Ako povedala riaditeľka Súkromného gymnázia Futurum Patrícia Gazdová, do budovy už investovali nemalé prostriedky a začali uvažovať nad tým, či investovať opäť alebo budovu odkúpiť a investovať už do vlastného majetku. Plánovali dokonca prístavbu k budove, aby získali ďalšie potrebné priestory a mohli sa sem presťahovať žiaci ZŠ.

My sme si povedali, že to je zaujímavé riešenie, pretože nám dokázali, že už do nej investovali 350-tisíc a že to myslia vážne,“ skonštatoval primátor Trenčína Richard Rybníček.

V osemposchodovej budove však sídli aj športové gymnázium. To má, podľa zmluvy, garantované priestory do roku 2025. Napriek tomu, návrh predaja, a to sumu a spôsob, napadli niektorí mestskí poslanci. Neštandardne – inzerátom v novinách. „Tento predaj majetku, ktorý nie je úplne v poriadku, nebol schválený komisiou finančnou a je to priamym zadaním súkromnej firme,“ povedal poslanec Ladislav Matejka. Podľa neho predaj neriešila komisia a celkovo neprebehla dostatočná diskusia.Ako ďalej s budovou, kde sídli športové gymnázium a Futurum? Ostatní však argumentujú, že to nie je pravda. „Komisia o tom rokovala a výsledky tohto rokovania boli poslancom dané na vedomie a boli aj zapracované takým spôsobom, aby sa o tých záveroch a odporúčaniach majetkovej komisie dalo rokovať a hlasovať na zastupiteľstve,“ objasnil predseda finančnej a majetkovej komisie Peter Hošták. Podľa poslanca Tomáša Vaňu je na počudovanie, že títo poslanci nevedia o rokovaniach. „Divím sa, že neviete, že dva roky prebiehajú rokovania na úrovni majiteľov gymnázia a na úrovni mesta Trenčín,“ uviedol.

Text inzerátu dvoch mestských poslancov sa dotkol aj riaditeľky školy. Nevedela som o týchto pánoch, nikdy sa neopýtali, s akým zámerom a prečo to takto riešime. Uverejnením tohto inzerátu vlastne kriminalizovali, nás, našich pedagógov, deti, rodičov aj mňa osobne,“ poznamenala riaditeľka Gazdová.

Podľa primátora sú športové gymnázium a Futurum rovnocenné vzdelávacie projekty a mesto nebude uprednostňovať jedných voči druhým a naopak. Aj zmluva o predaji je pripravená tak, aby bolo chránené športové gymnázium aj Futurum.

Napokon však mestský parlament o predaji nehlasoval. O budovu totiž sa krátko pred rokovaním mestských poslancov začala zaujímať trenčianska župa. So samosprávnym krajom pritom zástupcovia mesta o tejto veci hovorili, no kraj vtedy o budovu záujem neprejavil. Primátor bude teda rokovať priamo so županomktorému predloží rovnaké podmienky, aké boli v návrhu predaja budovy pre Futurum.

Peter Peťovský – internetová televízia Trenčiansky terajšok