Archívy autora: TRENČIANSKY TERAJŠOK

Spoločnosť produkujúca zápach zo Zámostia odíde

Stavebný úrad mesta Trenčín vydal rozhodnutie, ktorým nariadil spoločnosti Old Herold Hefe s.r.o. odstránenie stavebných úprav. V praxi to znamená, že stavebník po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, bude povinný tie stavebné úpravy odstrániť.

Piaty elektromobil dostali trenčianski cyklisti

Trenčiansky samosprávny kraj nakúpil už päť elektromobilov. Jeho výhodou je, že neprodukuje žiadne emisie CO2 do ovzdušia, čo má veľký význam práve pre cyklistov.