Baška udelil ocenenia výnimočným osobnostiam

Janko Zachara je najstarším žijúcim držiteľom zlatej olympijskej medaily na Slovensku. No a za svoj prínos v športe, pri práci s mládežou dostal uznanie, a to Cenu predsedu TSK.

“Je to človek, ktorý v živote nemal jednoduché, nemal to v živote ľahké a myslím si, že pre mnohých súčasných športovcov môže byť vzorom,” povedal predseda TSK Jaroslav Baška. Sám seba humorne označil ako boxera, ktorý bol skade ruka, skade noha. Napriek dosiahnutej 90 tke je stále veselý a plný života. Aj mladší odo mňa, keď vidím ako dengľavo chodia a ja chodím každým deň 105 schodov za manželkou na cintorín, a pokiaľ ich prejde a spiatky zídem, tak sa cítim ešte dobre,” povedal Zachara.

Okrem Janka Zacharu získal cenu predsedu aj najdlhšie slúžiaci starosta na Slovensku. Lehotu pod Vtáčnikom viedol 6 volebných období. “Dôvera, to je hnací motor ísť dopredu, aby ste robili všetko preto, aby to, čo ste sľúbili, bolo splnené,” ozrejmil Ján Cipov. kCenu Trenčianskeho samosprávneho kraja za uplynulý rok získal Alexander Károlyi. Cenu získal za významné zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou. “A keď sa na to dneska pozriete, v oblasti kultúry, športu, ale aj obchodu, spoločenských vzťahov sú tie vzťahy veľmi intenzívne,” vysvetlil Károlyi. “Dnes sme im aj takýmto spôsobom chceli poďakovať, verejne poďakovať za to, čo urobili pre tento kraj, za to akým spôsobom si ich za túto prácu vážime,” doplnil Baška.

Magdaléna Švančárková – Trenčiansky terajšok