Biologická olympiáda pre stredoškolákov sa premiérovo konala v priestoroch Trenčianskej univerzity

Biologická olympiáda pre stredoškolákov sa premiérovo konala v priestoroch Trenčianskej univerzityV stredu 22. marca 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. Po prvýkrát v histórii olympiády súťažili študenti na pôde vysokej školy, a to konkrétne na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Fakulte zdravotníctva.

V stredu 22. marca 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. Po prvýkrát v histórii olympiády súťažili študenti na pôde vysokej školy, a to konkrétne na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Fakulte zdravotníctva.

Biologická olympiáda pre stredoškolákov sa premiérovo konala v priestoroch Trenčianskej univerzity

Foto: KCVČ

Nápad spoločnej organizácie už 51. ročníka krajského kola Biologickej olympiády, ktorá je určená pre žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja, vzišiel na podnet Renáty Bielikovej, riaditeľky Krajského centra voľného času (KCVC) v Trenčíne, ktorého zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách A a B, pričom každá kategória mala dve nezávislé časti. Prvou bola teoreticko-praktická časť a druhou projektová časť. Najviac sa darilo žiakom Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Žiaci tohto gymnázia stáli na pomyselných stupienkoch pre víťazov celkovo 3-krát, čo je najväčšie zastúpenie školy vo všetkých kategóriách. Trenčiansky samosprávny kraj gratuluje víťazom a organizátorom KCVČ a Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne za výbornú organizáciu súťaže.

Biologická olympiáda pre stredoškolákov sa premiérovo konala v priestoroch Trenčianskej univerzity

Foto: KCVČ

Výsledková listina:

Teoreticko-praktická časť A:

 1. miesto – Paulína Podskubová – Gymn. Ľ. Štúra Trenčín
 2. miesto – Ján Hunák – Gymn. Ľ. Štúra Trenčín
 3. miesto – Natália Ehnová – Gymn. Považská Bystrica

Teoreticko-praktická časť B:

 1. miesto – Lukáš Baláž – Gymn. J. Jesenského Bánovce nad Bebravou
 2. miesto – Alexandra Oravcová – Gymnázium Púchov
 3. miesto – Anna Mária Ukropcová – Gymn. Ľ. Štúra Trenčín

Projektová časť A:

 1. miesto – Katarína Štrbáková – Gymn. V.B.Nedožerského Prievidza
 2. miesto – Nikola Štěpánová – Gymnázium Púchov
 3. miesto – Ivan Petrovič – Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza

Projektová časť B:

 1. miesto – Radoslava Kopecká – Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza
 2. miesto – Martin Hôždala – Gymnázium Myjava
 3. miesto – neudelené

Zdroj: KCVČ