Archív kategorií: KULTÚRA

Literatúra o Trenčíne a súvisiaca s regiónom Trenčín vydaná v roku 2013.

Najrozsiahlejší ucelený súpis literatúry o Trenčíne a jeho minulosti je: Ľudmila Strohnerová: Trenčín, Regionálna bibliografia, vydala Krajská knižnica Michala Rešetku, Trenčín, v r. 1996 (ďalej len „Bibliografia“), obsahuje 1429 položiek utriedených podľa MDT, za obdobie 1900-1990, len v slovenskej reči a zo slovenského územia. Vyšlo v papierovej podobe, ale pre vyhľadávanie je na požiadanie k

2. ročník foklórneho festivalu Fujara z Považia

V Nemšovej sa zišla na 2. ročníku folklórneho festivalu Fujara z Považia, slovenská špička ľudových inštrumentalistov, fujarášov, trombitášov, gajdošov a ľudových remeseľníkov. Návštevníci podujatia mali možnosť vidieť ukážky rôznych ľudových remesiel a výroby hudobných nástrojov, hrnčiarstvo, valaškárstvo, rezbárstvo, drotárstvo a zvonkárstvo z