Archív kategorií: ZO ŽUPY

XXXIV. TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – Mníchova Lehota

XXXIV. TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - Mníchova LehotaV sobotu 7. 6. 2014 sa amfiteáter v Mníchovej Lehote zmenil na rozkvitnutú pestrofarebnú lúku. To krása kroja, hudby, spevu a tanca umocnila sviatok tradičnej ľudovej kultúry už po 34. raz. Na rozmedzí Strážovských vrchov a Považského Inovca, v Uhréch jame, ako kedysi volali miesto – terajší amfiteáter v Mníchovej Lehote, kde sa v roku 1969 po prvýkrát uskutočnili veľkolepé oslavy

Zvýši sa cestovné v prímestskej autobusovej doprave?

Zvýši sa cestovné v prímestskej autobusovej doprave? Predsedkyňa Komisie pre financie, rozpočet a investície bola na májovom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci spokojná s vyrokovanými podmienkami TSK o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013. Spýtali sme sa jej, aký to bude mať dopad na rozpočet TSK a či sa nezvýši cena lístkov v prímestskej autobusovej doprave.

Pýtali sme sa na dôvody schválenia VZN o sociálnych službách v zariadeniach TSK.

Erb TSKNa májom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. O vysvetlenie, aký bol dôvod na zmenu a či bude zvýšená výška platieb pre klientov, ktorí sociálne zariadenia používajú,  sme požiadali poslankyňu Máriu Hajšovú.

100 dní vo funkcii župana

Predseda TSK Jaroslav Baška sa vo štvrtok 10. apríla stretol so zástupcami médií, aby zhodnotil svojich 100 dní vo funkcii župana. Spomenul, že počas tohto času si prezrel všetky strediská Správy ciest TSK, väčšinu zariadení sociálnych služieb a všetkých 43 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Keďže sú práve školy jeho prioritou, dôležitým dokumentom v rámci jeho 100 dní je