Celonárodné oslavy J. M. Hurbana sú v plnom prúde

Celonárodné oslavy J. M. Hurbana sú v plnom prúdeCelonárodné oslavy J. M. Hurbana sú v plnom prúde. Začali turistickým pochodom po jeho obľúbenej trase a odhalením nového pamätníka. Narodil sa v Beckove, no k srdcu mu prirástla vďaka jeho krstným rodičom neďaleká Kálnica. Cestu, ktorú absolvoval ako mládenec veľmi často, v jeho šľapajach prešli desiatky turistov.

Jozef Miloslav Hurban sa takmer na deň presne pred 200 rokmi narodil v obci Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Hoci tam vyrastal, jeho kroky často viedli ponad obec cez priľahlé kopce do neďalekej Kálnice. Práve tam žili jeho krstní rodičia, ktorých si údajne obľúbil pre ich dobrosrdečnosť, dobrú náladu a životnú prezieravosť. Tam, kde pred 200 rokmi po chodníku v lese viedli Hurbanove kroky, dnes nájdete oficiálny turistický chodník nesúci jeho meno – Chodník J. M. Hurbana. Má dĺžku 8,5 kilometra a 8 náučných stanovíšť.

Celonárodné oslavy J. M. Hurbana sú v plnom prúde

Foto: TSK

V roku 2009 bol chodník s prívlastkom včelársky na Slovensku otvorený ako prvý. Časť z neho dnes po stopách Hurbana absolvovali aj desiatky turistov v sprievode Dobrovoľného hasičského zboru z Kálnice, aby si v predvečer jeho 200. narodenín pripomenuli miesta, ktoré mal v Beckove a okolí rád. Počas túry sa porozprávalo čo-to o Hurbanovom živote, nechýbali ani citácie z jeho diel.

Celonárodné oslavy J. M. Hurbana sú v plnom prúde

Foto: TSK

Za národ pevný ako skala

Približne po 1,5-hodinovom prechode lúkami a lesmi ponad Beckov turistov v kálnickom parku čakalo slávnostné zhromaždenie, aby sa mohlo pristúpiť k odhaleniu celkom novej pamätnej tabule, venovanej tomuto rodákovi z Beckova. „Obyvatelia Kálnice v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Kálnici vybudovali z veľkej vďačnosti tomuto velikánovi pamätník symbolizujúci jeho krédo – Za národ pevný ako skala,“ uviedol v príhovore starosta obce Kálnica Ján Krchnavý s tým, že pamätník pribudol k už existujúcej drevenej soche Hurbana v nadživotnej veľkosti. Má symbolizovať jeho vrúcny vzťah ku Kálnici a jej obyvateľom.

Celonárodné oslavy J. M. Hurbana sú v plnom prúde

Foto: TSK

Prvýkrát nový pamätník očiam obyvateľom Kálnice odhalil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Myslím si, že odkaz Jozefa Miloslava Hurbana pre dnešné časy spočíva v tom, že sa oplatí bojovať a postaviť sa za blaho národa, za blaho našej krajiny a jej obyvateľov. Dnešná mladá generácia by si z neho mohla brať príklad. Pevne verím, že v slovenskom národe sa aj dnes nájdu dušou i mysľou takí ľudia, ako boli štúrovci,“ povedal tesne po odhalení pamätníka župan Jaroslav Baška s tým, že poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa snažia o zachovávanie pamiatky na tohto slovenského velikána. Oficiálneho uvedenia nového pamätníka do života v pred večer celonárodných slávností sa zúčastni aj poslanec Národnej rady SR a poslanec Zastupiteľstva TSK Dušan Bublavý, podpredseda TSK Jozef Trstenský a poslankyňa Zastupiteľstva TSK Kvetoslava Hejbalová. Nechýbali členovia Ústredia a miestnych odborov Matice Slovenskej (MO MS) na čele s predsedom MO MS Kálnica Miroslavom Borcovanom, miestny evanjelický farár Dušan Vaňka, rímskokatolícky farár Cyril Adam, starostovia okolitých obcí a ďalší nemenej významní hostia.

Ako si chceme spomínať? Pamätné tabule po domoch?

Pomníky z kovu a granitu na námestiach? Áno.

Ale predovšetkým pomníky v nás,

ktoré čas zničí až s naším posledným výdychom.

A potom budeme národ. (Janko Matuška)

A práca pre národ hodná je obetí.“ Tak znie úvodné motto novoosadeného pamätníka v Parku J. M. Hurbana v Kálnici. Jeho autorom je rodák z blízkych Rakoľúb, Ján Hubinský: „Grafický návrh som vytvoril vychádzajúc z tvaru kameňa, ktorý pochádza z čachtického kameňolomu. Text pochádza z Kálnice, portrét je mojou prácou.“

Celonárodná spomienka na prvého predsedu Slovenskej národnej rady pokračujú zajtra v jeho rodnom Beckove. Začínajú o 9.00 h službami Božími v Evanjelickom kostole, pokračovať budú kladením vencov k rodnému domu (Evanjelickej fare) J. M. Hurbana a otvorením obnovenej expozície v kúrii Ambrovec.

Zdroj: TSK