V Trenčíne vám zadarmo odvezú staré spotrebiče. Ohlásiť to však treba do troch dní

Starý elektrospotrebič nemusíte vyhadzovať, jeho bezplatný odvoz z domácnosti vám zabezpečí Mesto Trenčín v sobotu 8. decembra 2018. Svoj záujem však musíte nahlásiť  najneskôr do 5. decembra 2018.Odvezené môžu byť veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť, ako aj presnú adresu bydliska treba nahlásiť Mestskému úradu Trenčín do stredy.

Spotrebiče treba vyložiť vo vchode bytového domu alebo za bránu rodinného domu už o 9.00 h ráno v deň zberu, nie na ulicu. Z  časových dôvodov totiž nie je možné vynášať elektroodpad z bytov, pivníc a povál. Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili pracovníkom vstup do vchodu alebo za bránu.

Zber organizuje Mesto Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.

Zdroj: Mesto Trenčín