Cimbalové talenty sa stretli v Trenčíne

„Ohýbaj ma mamko pokiaľ som ja Janko. Keď ja budem Jano neohneš ma mamo!“
A pri hre na cimbal to platí dvojnásobne. Poradiť a hlavne ukázať rodičom ako cvičiť s deťmi, bolo cieľom Cimbalovej dielne 2019.

„Predpokladám ja aj všetci, že budú namotivované. Budú mať väčší záujem cvičiť na cimbal. Preto sme veľmi radi že prišli aj s rodičmi“, povedal o dielni koncertný cimbalista Martin Budinský.

Fond na podporu umenia tak vytvoril jedinečnú možnosť spojenia pedagóga s rodičom.
Spokojnosť že sa takáto dielňa konala v Trenčíne vyjadrila aj matka mladého cimbalistu: „Tým, že rodič to vidí a s ním trénuje, tak to určite pomôže.“
Tohtoročnú dielňu navštívilo 12 cimbalistov, čo dáva záruku, že o budúcnosť tohto nástroja vo folklóre sa v našom kraji nemusíme obávať.
„Je tu obrovský počet. Čo dieťa to talent. Takže ja verím, že veľa sa aj rozhodne naozaj pokračovať ďalej v tom cimbale“, dodal Budinský.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok