Deň otvorených dverí primátora mesta Trenčín

Deň otvorených dverí primátora mesta TrenčínPrimátor mesta Richard Rybníček otvára dvere svojej kancelárie na Mestskom úrade, Mierové námestie 2, 1. poschodie pre všetkých, ktorí majú záujem aktívne komunikovať, vyjadriť svoje názory, pripomienky, sťažnosti a námety, čo vám v našom meste chýba a čo by ste zmenili.

Deň otvorených dverí primátora mesta Trenčín