Diskusia „V kresle terajšku“ na tému – Smart projekty pre Trenčín

Diskusia „V kresle terajšku“ na tému – Smart projekty pre TrenčínMesto Trenčín sa rozhodlo využiť aktuálne vyhlásenú dotačnú výzvu Ministerstva hospodárstva SR, ktorá finančne podporí realizáciu smart city riešení v slovenských mestách.

Preto vyhlásilo inovačnú súťaž pre tri oblasti aplikácie smart riešení – komunikácia s občanmi, starostlivosť o seniorov a Kino Hviezda.

O tom, ako využiť nové technológie v prospech obyvateľov nášho mesta sme sa v štúdiu porozprávali s 2. zástupcom primátora mesta Trenčín Patrikom Žákom.Vyrobil Trenčiansky terajšok