DNI SIHOTE 2016 už tento víkend

DNI SIHOTE 2016 už tento víkend Mesto Trenčín, poslanci za mestskú časť SEVER a Kultúrne centrum Sihoť pozývajú všetkých na DNI SIHOTE 2016.                   MIESTO KONANIA Priestor pred OD Rozkvet, Centrum seniorov (CS), Školský klub detí 7, KD Opatová.

DNI SIHOTE 2016 už tento víkend

HLAVNÝ PROGRAM

www.dnisihote.sk

SPRIEVODNÝ PROGRAM

1. júl – 30. september 2016 -„Ako sa stavalo a žilo na Sihoti“ výstava fotografií v Centre seniorov na Sihoti

Zdroj: www.dnisihote.sk