Dobrovoľní hasiči okresu Trenčín sa zišli v Soblahove

Dobrovoľní hasiči okresu Trenčín sa zišli v SoblahoveRok 2017 je pre dobrovoľnú požiarnu ochranu na Slovensku rokom volebným. Delegáti z jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov obcí okresu Trenčín sa stretli v Soblahove na Valnom zhromaždení Územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín, aby si zvolili na ďalších päť rokov svojich funkcionárov.

Delegáti si zvolili nového predsedu Územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín Martina Baďuru, z DHZ Opatová nad Váhom. Bývalý predseda Jozef Chyba mu zaželal v jeho práci veľa úspechov.

V našom okrese máme tri hasičské zbory Soblahov, Horná Súča a Trenčianska Teplá, ktoré sú zaradené do kategórie „A“. Po špeciálnom výcviku sa stali pravou rukou profesionálnych hasičov pri zásahoch v okrese Trenčín. Okrem školení a hasičskej techniky, musia dodržať aj limit výjazdového času.

V rámci medzinárodnej spolupráce, budú tento rok Trenčianski hasiči spolu s hasičmi z Uherského Hradišťa sláviť 30. výročie. Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s jednotlivými hasičskými zbormi vydal knihu o dobrovoľnom hasičstve Trenčianskeho kraja. Práve na tomto Valnom zhromaždení predseda TSK slávnostne knižky odovzdal. Prijatím zákona o dobrovoľnom hasičstve na Slovensku, bola vytvorená možnosť finančnej a materiálnej podpory pre hasičské zbory na obciach.

Spracoval

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone