Evanjelický kostol a fara okolo r. 1900.

Evanjelický kostol (na obrázku vpravo) bol dostavaný a posvätený 29.septembra 1794, neskôr obnovený v r. 1935 aj v r. 1985-1987. Oproti ev. kostolu (vľavo) je poschodová budova evanjelickej fary postavená 1889, zbúraná 1978, na jej mieste je teraz parkovisko. V záhrade vľavo postavili v r. 1906 – 1907 budovu vyššej dievčenskej školy, v ktorej je od r. 1918 gymnázium.

foto: Autor neznámy

Z cesty pozdĺž doskového plota záhrady je dnes Ulica prvého mája, pôvodne Ulica Slobody. Cesta viedla z mesta do polí neďaleko Váhu a do piaristických záhrad. Zachytené konské povozy majú zjavne hospodársky účel. Hrad a farský kostol majú svoj dlho nemenný vzhľad, ktorý neumožňuje presnejšie datovanie.

Spracoval

Ing. Vojtech Brabenec

Ing. Vojtech Brabenec