Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity pripravuje Deň otvorených dverí

Našim hosťom V kresle terajšku bola pani dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Eva Ivanová, CSc. a študent tejto fakulty Bc. Jaroslav Vyhnička.

Pani dekanka predstavila fakultu a jej študijné odbory. Jaroslav Vyhnička opísal študentský život na fakulte.