Farár zo Skalky je trenčianskym dekanom

Po takmer pätnástich rokoch došlo v trenčianskom dekanáte k zmene. Od decembra sa funkcie ujal skalský farár Peter Beňo. „Dekan je takou spojkou medzi biskupom, respektíve biskupským úradom a kňazmi,“ hovorí trenčiansky dekan Peter Beňo.

V úrade mu pribudli nové povinnosti. Medzi ne patrí organizovanie vianočných spovedaní, veľkonočných spovedaní, organizovanie mesačných kňazských rekolekcií. „To sú naše také mesačné pracovno-duchovné stretnutia,“ skonštatoval Beňo. Okrem toho má na starosti aj vizitácie jednotlivých farností. V Nitrianskej diecéze je celkovo 17 dekanátov.

Ten trenčiansky spravuje celkovo 10 farností, najviac ich je priamo v krajskom meste. A takmer 15 rokov ho spravoval trenčiansky kňaz Milan Kupčík. „Dekana si vola volia spomedzi seba kňazi v rámci dekanátu. Navrhnú zvoleného diecéznemu biskupovi a ten, až keď odobrí túto voľbu, vymenuje zvoleného kňaza za dištriktuálneho dekana,“ objasňuje Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva. Funkčné obdobie je päť rokov a môže byť predĺžené.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok