Fašiangová veselica neobišla ani centrá sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Fašiangová veselica neobišla ani centrá sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSKPo klientoch CSS SLOVEN a CSS Kolonka si pripomenuli tradičné slovenské fašiangy aj v CSS Bôrik v Nitrianskom Pravne, v CSS Juh v Trenčíne a v CSS Jesienka na Myjave. Tradícia fašiangových veselíc je hlboko zakorenená v ľudovej kultúre. Fašiangy boli odjakživa časom plesov, zábav, karnevalov, priadok, zakáľačiek a svadieb.

Fašiangy pravidelne sprevádzali pochody masiek. Na väčšine územia Slovenska sa fašiangové zvyky zachovávajú dodnes. Koniec februára využili viaceré centrá sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na usporiadanie fašiangových zábav, čím sa snažia o väčšiu socializáciu svojich klientov.

Fašiangová veselica neobišla ani centrá sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

foto: TSK

Posledný februárový deň navštívil podpredseda TSK Richard Takáč CSS Bôrik v Nitrianskom Pravne, kde sa zúčastnil pochovávania basy, ktorá je typickým kultúrnym programom každej fašiangovej veselice. „Chcel by som poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na organizácii tohto krásneho podujatia. Som veľmi rád, že som tu dnes spoločne s klientmi a zamestnancami mohol stráviť príjemné popoludnie,“ uviedol podpredseda TSK Richard Takáč.

Fašiangová veselica neobišla ani centrá sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

foto: TSK

Priestory zariadenia upravili zamestnanci pre svojich klientov aj v CSS Juh v Trenčíne. O fantastickú náladu a vynikajúcu zábavu sa všetkým postarala dychová kapela Malá muzika Váhovanka. Fašiangy plné zábavy, hudby a tanca príjemne obohatil spev, ktorý sa ozýval aj spomedzi klientov. V CSS Jesienka na Myjave využili čas veslíc, fašiangov a zábavy na organizáciu Karnevalu, ktorý má v zariadení už dlhoročnú tradíciu.

Zdroj: TS TSK