Fašiangy Dolná Súča 2012

Symbol veselosti, zábavy hodovania a pitia.  Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. 
Fašiangové obdobie sa začína od Troch kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas  40-dňového pôstu. Na slovenskom vidieku v minulosti
k fašiangom patrili neodmysliteľné zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes.

Spracoval:

Peter Peťovský
kontakt:
0908-727-395
trencianskyterajsok@petovsky.com