Galéria Soblahov pozvánka 2012

Obec Soblahov získala titul Dedina roka 2001, kde sa okrem iného zaviazala, že v rámci ďalšieho rozvoja sa bude starať o zachovanie kultúrneho dedičstva. Obec už dlhšiu dobu riešila problém s neexistujúcimi priestormi nakoľko nemá žiadny kultúrny dom či iné zázemie pre rozvoj kultúrnych aktivít.

V apríli 2008 bola vyhlásená MV a RR SR výzva na predkladanie projektov pre Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013. V septembri 2008 podala obec Soblahov spoločný projekt pod názvom „ Galéria na povale“. Obec Soblahov vystupuje v projekte ako vedúci partner a obec Buchlovice ako hlavný cezhraničný partner. Vo vytvorenej galérii vzniknú priestory, v ktorých sa budú konať výstavy, v ďalších priestoroch bude knižnica, informačné centrum, sklady pre exponáty, kuchynka a sociálne zariadenie. Dohodu o spolupráci na projekte podpísali starostovia oboch obcí Ing. Jiří Černý a Ing. Eva Ďuďáková. Stavebné práce začali v roku 2010 budovaním hasičskej zbrojnice a Galérie na povale s vyhliadkovou vežou a boli ukončené koncom roka 2011.

Slávnostné otvorenie Galérie na povale v Soblahove sa uskutoční dňa 23.3.2012. Súčasťou otvorenia bude i vernisáž prvej výstavy fotografií od miestneho fotografa Štefana Kačenu.

Spracoval:

Peter Peťovský
kontakt:
0908-727-395
trencianskyterajsok@petovsky.com