Gastrocentrum opravia za vyššiu sumu

Rekonštrukcia školského závodu v Trenčíne sa pripravuje už dva roky.  Gastrocentrum však po novom opravia za vyššiu sumu.


„Predpokladali sme výdavky zhruba niekde na úrovni dvoch miliónov, teraz sme poskočili takmer o milión,“ zareagovala Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja TSK. Trenčianska župa dala spracovať prípravnú dokumentáciu v rozsahu stavebného zámeru verejnej práce. Z toho vyšla vyššia suma na stavebné úpravy aj na vybavenie.

„Je to naozaj dané tým, že stúpajú ceny stavebných práca, stúpajú ceny materiálov, vybrali sme ešte modernejšie technológie,“ objasnila Lamačková. V júni plánujú predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok.  Do prvej výzvy ministerstva pôdohospodárstva sa nestihli zapojiť. Aj preto museli dať schváliť upravený projekt krajským poslancom. So zvýšenou sumou a konkrétnymi detailmi. V prípade, že všetko dobre pôjde, peniaze budú schválené, prebehne verejné obstarávanie, tak by práce mohli začať po novom roku. Počas prác bude školský závod mimo prevádzky.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok