Historický deň.

Historický deň.Milí Trenčania. V živote človeka dochá­dza k momentom, kedy si viac uvedomuje čo robí, resp. čo ide urobiť. Tento moment nastal v mojom živote dnes. V rukách od zajtra budete držať prvé číslo novín Trenčian­skeho terajšku, a tak sa dostanete do „pôrodnej sály“, kde budete prítomní pri jeho uvedení do života. Ako to už býva, niektoré pôrody sú ľahké, iné bolestivé. Projekt Trenčiansky terajšok ako informačný internetový portál, Tren­čiansky terajšok,

ako internetová televízia a Trenčiansky terajšok, ako printové médium sa „zro­dil“ prirodzene. Šesť ro­kov som sledoval dianie na „mediálnom poli“ v na­šom meste. Informácie, ktoré by ľudí zaujímali je veľmi zložité koncentro­vať do jedného média. Nie informácie bulvárne­ho typu „kto s kým.., za­vraždili… , ukradli… „ atď. Tie nemajú hodnotu. 

Historický deň.

Redakcia sa rozhodla ísť tou ťažšou cestou. Veď toľko osobností, zručných a obetavých ľudí, ktorí ži­jú medzi nami sa len tak ľahko nevidí. Aj o týchto výnimočných Trenčanoch chceme písať. Záverom mi dovoľte vyjadriť pre­svedčenie, že snahou re­dakcie je a bude, aby sa noviny Trenčiansky teraj­šok stali pre vás čitateľov zdrojom potešenia a zá­bavy. Prajem vám ostrý zrak a dobré čítanie.

Peter Peťovský

Peter Petovsky

šéfredaktor – Trenčiansky terajšok

ARCHÍV NOVÍN:

Trenčiansky terajšok NOVEMBER 2014