Horný hrad od delovej bašty, okolo roku 1885.

Dva obrázky ústrednej (hornej) časti hradu, kasární a Matejovej veže, od delovej bašty. Jeden je fotografia, druhý kresba možno inšpirovaná fotografiou. S datovaním nám pomôže len strecha Matejovej veže (od r. zhruba 1858) a celistvý múr pri schodoch od Barborinho do Ľudovítovho paláca (časť múra spadla v r. 1911). Obrázky časovo spadajú do tohto až 53 ročného rozpätia. Terajšie vráta pri Matejovej veži nevidíme, teda vstup na hrad bol zrejme voľný. Pred Matejovou vežou je domček, neskôr v ňom býval správca hradu starý Hrnčár, zbúrali ho okolo r. 1970. 

foto: autor neznámy – Horný hrad od delovej bašty

Oproti domčeku (vpravo) sú dnes kancelárie správy hradu, tu z ich historickej časti vidíme len starý múr, za ním (vpravo) je len rovná plocha (neskôr doplnená zábradlím), z ktorej býval pekný výhľad; dnes už nie je, lebo tam po r. 1970 postavili miestnosti, v ktorých potom býval správca hradu pán Vavruš.

kresba: Horný hrad od delovej bašty

Vľavo od Matejovej veže sú dva vysoké múry pôvodných kasární, ktorých stavebnú obnovu začali v r. 2011. Dnes už novú nahrubo ukončenú a zastrešenú budovu kasární vidieť aj z diaľky. Hlavná Matúšova veža má pochopiteľne ešte starú strechu (od r. 1837), ktorú odstránili až okolo r. 1978. Inak sa terajší stav nahrubo nelíši od toho, čo vidíme na obrázkoch. Pravda, stavby sú dnes zrekonštruované, pribudli spevnené plochy a vyrástli stromy.

Tým, ktorí nie sú si istí pomenovaniami častí hradu, odporúčame kliknúť sem

Spracoval

Ing. Vojtech Brabenec