Hrad a mesto Trenčín z pravého brehu Váhu, okolo r. 1899

Hrad a mesto Trenčín z pravého brehu Váhu, okolo r. 1899Fotografia  nie je farebná, ale (ručne) vyfarbená. Pre jej datovanie je dôležitá nová strecha farského kostola po požiari z 20.8.1886 a neexistencia Veľkotopoľčianskej (dnes hovoríme Bánovskej) železnice postavenej v r. 1901 ako aj Mitického (potom Baarovho) domu postaveného tiež okolo r. 1901. Ešte nestála synagóga (dostavaná 1913) a Brezina je ešte holá. Kláštor pri kostole piaristov tiež ešte nemá svoju prístavbu, ktoré sa uskutočnila od r. 1914. 

foto: autor neznámy – Hrad a mesto Trenčín z pravého brehu Váhu, okolo r.1899

Hradná hlavná Matúšova veža je už pravdaže zastrešená (1837), Matejova tiež (okolo 1858), aj „studňa lásky“ na dolnom hradnom nádvorí; tieto strechy po vyhorení hradu (11.6.1790) dali postaviť Sinovci, noví majitelia hradu po poslednom (Štefanovi) Illésházym.

Pekne vidieť aj iné „konštanty“ mesta, okrem už zmieneného mestskú vežu, domy v podhradí, a na Mariánskom námestí faru aj dom organistu a kostolníka. Na južnom predmestí poniže mestskej veže vidno nízku zástavbu, ešte „rozriedenú“ zeleňou, v strede mesta sú domy o niečo vyššie. Ten zvláštny biely pásik vpravo jednoducho zabudli na fotke vyfarbiť.

V popredí vidíme prvý „železný“ cestný most (pozor – to nie je železničný!) postavený v r. 1897. Cesta od mesta k nemu stúpala (na fotke sa to dá rozoznať; na druhom brehu to bolo podobné), pretože most postavili vyššie, zrejme aj preto, aby ho prípadná povodeň „nespláchla“, ako sa to stalo niektorým jeho dreveným predchodcom.

Spracoval:

Ing. Vojtech Brabenec