Investor odstúpil od zmluvy – Aupark v Trenčíne nebude.

Investor odstúpil od zmluvy - Aupark v Trenčíne nebude.MsZ v Trenčíne sa zišlo na svojom mimoriadnom zasadnutí. Po úvodných hlasovaniach o programe schôdze sa o slovo prihlásil predseda poslaneckého klubu SMER-SD Beníček. Oznámil Zastupiteľstvu, že sa vzdáva svojej funkcie predsedu poslaneckého klubu strany SMER-SD a súčasne z neho vystupuje. Ako dôvod uviedol netransparentnosť politiky regionálnych štruktúr strany

SMER-SD vo vzťahu k mestu Trenčín. Zároveň sa vzdal všetkých funkcii, ktoré dostal s podporou klubu. Na jeho vyhlásenie reagovali poslanci Koronczi a Krist, ktorí opustili  najsilnejší poslanecký klub SMER-SD.

KLIKNI NA VIDEO

Investor odstúpil od zmluvy - Aupark v Trenčíne nebude.

Rokovanie pokračovalo podľa schváleného programu. Hlasovaním bola stiahnutá z rokovania  „Zmena a doplnok k Územnému plánu mesta Trenčín“. Návrh na prijatie dlhodobého účelového úveru od Československej obchodnej banky, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov poslanci schválili.

Diskusia k bodu „Návrh na schválenie Dohody o vrátení vzájomných plnení medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou AUPARK Trenčín, spol. s r.o.“, bola konštruktívna a poslanci vyjadrovali svoj názor na výstavbu nákupného centra AUPARK.

Poslanec Kubečka ako iniciátor petície proti výstavbe povedal: „Nie je dôvod hlasovať, proti návrhu primátora mesta“.

Poslanec Vaňo nesúhlasil s ukončením investície a opýtal sa primátora: „či neboli iné alternatívy, aby bol AUPARK v meste postavený?“. Primátor sa vyjadril v zmysle, že navrhnuté alternatívy mesta neboli zo strany investora prijaté.

Vo svojom písomnom stanovisku výkonný riaditeľ HB Reavis Slovakia Adrián Rác uviedol:  „Na jednej strane boli vysoké vyvolané investície. V rámci projektu by sme museli investovať niekoľko miliónov Eur do verejnej infraštruktúry. Na druhej strane sa však projekt v rámci územného konania neustále zmenšoval, a to až do tej miery, že nám vyšiel ako ekonomicky nerentabilný“.

Primátor v oficiálnom stanovisku mesta Trenčín povedal: “ Dohodli sme sa korektne a slušne sme sa rozišli“.  Poslanci následne pokračovali v rokovaní schôdze.

Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok