Jeden polopodzemný kontajner nahradí päť nádob

Jeden polopodzemný kontajner nahradí päť nádobViac miesta a čistejší priestor. Polopodzemné kontajnery poskytujú vyriešenie klasického problému. A to poriadku okolo stojísk. Okrem toho, že sa z nich nedá vyberať, po hlučnej zábave v noci ich nikto nemôže jednoducho prevrhnúť. A v Trenčíne postupne pribúdajú, čo potvrdila aj hovorkyňa mesta Erika Ságová. V ostatných dňoch sme dobudovali päť stojísk na sídlisku Kvetná, v Zámostí, od 15. októbra ich môžu občania využívať.“ Išlo o mestskú investičnú akciu za takmer 140-tisíc eur.

Dokončené je aj stojisko na Juhu, na Ulici Jána Halašu a dve stojiská buduje mesto aj na Halalovke. Ešte v tomto roku by mali pribudnúť ďalšie aj na Sihoti. „Nejde len o ekonomickú záležitosť, pretože jeden polopodzemný kontajner nahradí päť kusov tisícsto litrových nádob, ale ide aj o čistotu v okolí,“ uviedla Ságová.

Aj občania sú spokojní. Je to výhodné, pretože nám nevyhadzujú, nevyhadzujú nám smeti z toho, neprehrabávajú sa, nemáme to porozhadzované na zemi.“ Viac sa tam toho zmestí stopercentne, je tu poriadok. No keď ich bude vyše, bude to najlepšie.“ Je to ozaj dobrá vec, je tu ozaj lepší poriadok.“  Mali by ich dať aj na Východnú, lebo tam je to v katastrofálnom stave.“Jeden polopodzemný kontajner nahradí päť nádobPrvé polopodzemné kontajnery osadila v meste spoločnosť Marius Pedersen ešte v roku 2015. O rok už výstavbu dvoch stojísk na Juhu hradilo mesto z vlastného rozpočtu. V súčasnosti je v Trenčíne v prevádzke desať stojísk. A pribudnú ďalšie. Dve na Halalovke a dve v Kubrej a Pod Brezinou. Tie na svoje náklady buduje Marius Pedersen.

Magdaléna Švančarková- Trenčiansky terajšok