Komunitná klubovňa priamo pod hradbami

Komunitná klubovňa priamo pod hradbamiUž tri roky v Trenčíne pôsobí Centrum pre rodinu. Ochotní ľudia, dobrovoľníci, lektori, ale aj zanietená mládež pripravujú rôzne kurzy, aktivity, ale aj workshopy pre všetkých, ktorí chcú na rozvoji svojich rodín pracovať.

Ako povedal Gabriel Chromiak z Centra pre rodinu, začali ako aktivita zdola, kedy sa iniciatívni rodičia, manželia začali stretávať a vytvárali aktivity pre deti aj ostatných. A to bol základ pre vznik občianskeho združenia.

Dobrovoľníčkou v centre je aj Andrea Jakubcová.„Prinieslo mi to mnoho do života. Angažujem sa v oblasti prípravy snúbencov na manželstvo, takže mnohé náuky máme aj tu a hodnotím to veľmi pozitívne,“ hovorí.

Pri príležitosti tretieho výročia vzniku Centra otvorili Komunitnú klubovňu s názvom Káčko, ako chránené pracovisko s príspevkom od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. „Chceme tu ponúknuť priestor pre oddych, pre načerpanie a zastavenie sa v tom dnešnom uponáhľanom svete,“ objasňuje Chromiak.

V chránenej dielni bude pracovať ako animátorka Ivana Mituchová. „Budem sa podieľať na rôznych projektoch, ktoré budeme mať. Veľmi sa na túto prácu teším,“ povedala.Komunitná klubovňa priamo pod hradbami Klubovňa je otvorená denne od pondelka do piatku. Dopoludnia najmä pre mamičky s deťmi a pre seniorov a potom pre študentov po skončení vyučovania.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok