Koncertná sála na ZUŠ Karola Pádivého praskala vo švíkoch

Z chodieb a schodov sa presťahovali do novej koncertnej sály.

Eva Kulhánková, riaditeľka školy: „Verím že potešíme nejedno srdce rodiča, alebo starého rodiča koledami, ktoré si pripravili naši žiaci.“

Žiaci sa na tohtoročný Vianočný koncert nielen tešili, ale aj poctivo pripravovali. Ako povedala žiačka Olívia Hlucháňová, „Tak zaspievala si som si často, lebo strašne rada spievam, aj strašne rada hrám.“

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok