Kraj osadil bezpečnostné prvky na 55 priechodoch pre chodcov

Kraj osadil bezpečnostné prvky na 55 priechodoch pre chodcovBezpečnejší pohyb chodcov, nemotorových účastníkov cestnej premávky a tiež ochrana života a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky, resp. oblasť dopravy ako jedna z kompetencii kraja, je jednou z  priorít TSK, o čom svedčia aj významné investície Trenčianskej župy do ciest v miliónoch eur za posledné roky.

V priebehu posledných týždňov TSK informoval o  úpravách priechodoch pre chodcov, ktoré od októbra začal realizovať. Hlavným zámerom je zosúladiť technický stav vybraných priechodov pre chodcov na cestách II. a III. triedy na území TSK s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Kraj osadil bezpečnostné prvky na 55 priechodoch pre chodcov

Zdroj: archív TSK – Nová Dubnica – priechod pre chodcov

Správa ciest TSK v priebehu mesiacov október, november a december 2016 zvýšila bezpečnosť 55 priechodov pre chodcov v celom kraji v celkovej hodnote takmer 200 tis. eur. Najviac sa ich upravilo v okrese Prievidza (16). Konkrétne priechody pre chodcov boli vybraté na základe fyzickej obhliadky priechodov a frekvencie využitia, upravovali sa predovšetkým najviac nevyhovujúce priechody. V priebehu ďalších rokov Správa ciest TSK plánuje postupne úpravu ďalších nevyhovujúcich priechodov v rámci celého kraja.

Úpravy priechodov pre chodcov sa týkali osadenia LED bezpečnostných  dopravných gombíkov a dopravných značiek označujúcich a zvýrazňujúcich priechod pre chodcov (IP6) na fluorescenčnom podklade s doplnkovým výstražným LED svetlom oranžovej farby a zvýraznenia vodorovného dopravného značenia.

Zdroj: TSK