Krajskí cestári protestovali v Trenčíne

Zamestnanci Správy ciest TSK protestovali pred budovou samosprávneho kraja. Poverený riaditeľ vidí problém v namontovaní monitorovacích zariadení na pohyb vozidiel.

Protestujúci zase vidia problém v osobe kontrolóra Správy ciest. Údajne už v decembri minulého roku poslali na samosprávny kraj sťažnosti.

Podľa župana problém je v komunikácii s vedením a v personálnych vzťahoch. Časť protestujúcich jeho pozvanie za rokovací stôl prijala. Župan si myslí, že celý problém sa dal riešiť oveľa skôr.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok