Krajský súd v Trenčíne rozhodol – Zmena dodávateľa vody.

Krajský súd v Trenčíne rozhodol - Zmena dodávateľa vody.Krajský súd v Trenčíne dnes svojím rozhodnutím zrušil Predbežné opatrenie Okresného súdu Trenčín, ktoré ustanovovalo súkromnú spoločnosť TVS, a.s. prevázkovateľom našej vododovodnej a kanalizačnej siete aj po 1. novembri 2014.

PLNÉ ZNENIE ROZHODNUTIA KRAJSKÉHO SÚDU TU

Napriek všemožným pokusom s cieľom zabrániť tomu, aby naša spoločnosť TVK mohla prevziať a spravovať svoj majetok, sa naša spoločnosť TVK dňom 1. novembra 2014 stane novým dodávateľom vody vo väčšine Trenčianskeho regiónu.

Krajský súd v Trenčíne rozhodol - Zmena dodávateľa vody.

Od 1. novembra 2014:
– TVK bude jediným oprávneným prevádzkovateľom vlastnej vodovodnej a kanalizačnej siete,
– TVK bude jedinou spoločnosťou, ktorá bude oprávnená fakturovať odberateľom na svojej sieti vodné a stočné,
– Vaše zmluvy so súkromnou spoločnosťou TVS, a.s. zaniknú z dôvodu nemožnosti plnenia podľa §575 Občianskeho zákonníka (viac info tu),
– Cena vodného a stočného ostane rovnaká ako odberatelia platia v súčasnosti(viac info tu).

Upozorňujeme všetkých odberateľov, že v prípade akýchkoľvek porúch a problémov s dodávkou vody môžu od polnoci 1. novembra 2014
kontaktovať našu 24-hodinovú poruchovú linku 0800 115 495.

zdroj: http://www.tvkas.sk/