Krst knižočky o Vodníkovi Valentínovi.

Krst knižočky o Vodníkovi Valentínovi.V utorok 10. júna sa na pôde verejnej knižnice Michala Rešetku v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja konala milá slávnosť krstu knižočky o Vodníkovi Valentínovi. Za celý kolektív knižnice hosťom popriala príjemný zážitok pani Sylvia Fabová. Moderátorka slávnosti Eva Mišovičová na úvod privítala hostí, pani Janku Sedláčkovú – vedúcu útvaru kultúrno-

informačných služieb mesta Trenčín, výtvarníka a ilustrátora knižočky Jozefa Vydrnáka, akademického sochára Igora Mosného – autora sochy vodníka Valentína na Štúrovom námestí. Ďalej privítala Ing. Miroslavu Mazánovú, poverenú riadením odboru kultúry TSK.

KLIKNI NA OBRÁZOK A POZRI VIDEO

Krst knižočky o Vodníkovi Valentínovi.