Letná čitáreň – relax ako v záhrade.

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja spúšťa jedinečný projekt v historickom centre Trenčína. Po vzore viacerých európskych i slovenských miest rozšíri svoje portfólio o letnú čitáreň. Oáza pokoja obklopená okrasnou zeleňou čaká na návštevníkov vo dvore knižnice na Jaselskej ulici. Jej najväčšia

prednosť spočíva v bezbariérovom prístupe. Nemenej dôležitý je tiež fakt, že atraktívne zákutie bude dostupné bezplatne a pre širokú verejnosť. Keďže čítanie a leto tvoria spojené nádoby, popri registrovaných čitateľoch ponúkame možnosť harmonického posedenia pri knihách, novinách a časopisoch v knižnici pod holým nebom všetkým, ktorí túžia po nových informáciách, hľadajú miesto na oddych počas prechádzky mestom alebo len napríklad potrebujú niekde zmysluplne využiť voľný čas do odchodu autobusu.

Letna_citaren


Letná čitáreň bude otvorená od 16. júna do 4. septembra, dvakrát týždenne – v pondelok a štvrtok. Výdatné čitateľské menu obsahuje desiatky kníh z burzy a takmer tridsať priebežne aktualizovaných titulov periodík, vrátane denníkov. Ponuka je koncipovaná tak, aby si z nej vybral každý čitateľ – od detí, cez mamičky, záhradkárov, cestovateľov, motoristov až po milovníkov histórie. Samostatnú kapitolu predstavujú materiály propagujúce trenčiansky región. Materiálno-technické vybavenie projektu knižnica zabezpečí vlastnými kapacitami, sponzorskými darmi i prostredníctvom marketingovej spolupráce s viacerými slovenskými vydavateľstvami a partnermi. Zámer podporilo aj mesto Trenčín z grantu v oblasti kultúry. Našou ambíciou je zharmonizovať pešiu zónu, poskytnúť priestor na realizáciu všetkým generáciám, vytvoriť zdroj na načerpanie energie a v neposlednom rade originálne posilniť ducha tohto miesta otvorením knižnice smerom k obyvateľom a návštevníkom Trenčína i Trenčianskeho kraja.

Čitateľské menu:

Spracoval:

Peter Martinak - Verejna kniznica Michala Resetku v Trencine

Peter Martinak – Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne