MAS Vršatec

MAS VrsatecZákladné údaje o území
Rozloha 316,13 km2
Počet obcí 21. 
Z okresu Trenčín sú členmi
mesto: Nemšová 
obce: 
Horná Súča
Dolná Súča
Zamarovce
Hrabovka
Skalka nad Váhom
Horné Srnie
 
MAS Vršatec vznikla za účelom integrovaného sociálno – ekonomického,
enviromentálneho, kultúrneho a duchovného rozvoja územia
pokrývajúceho katastrami členskými obcami prostredníctvom prípravy a implementácie
integrovanej stratégie rozvoja územia.
 
Zdroj info + foto: www.masvrsatec.sk

Spracoval:

Peter Peťovský
kontakt:
0908-727-395
trencianskyterajsok@petovsky.com