„Memoriál Ernesta Brosku“ – 3. ročník turnaja v hádzanej

„Memoriál Ernesta Brosku“ – 3. ročník turnaja v hádzanejPaedDr. Ernest Broska, PhD. bol absolventom FTVŠ UK Bratislava. Počas svojho plodného života vykonával rôzne zodpovedné funkcie riadiacich pracovníkov. Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra pôsobil viac ako 20 rokov, z toho 15 rokov vo funkcii zástupcu riaditeľa. Na ZŠ Hodžova ul. bol vo funkcii riaditeľa školy, kde v tom čase boli nielen triedy hokejové, ale i mladé hádzanárky, atléti i gymnastky. Práve

v týchto rokoch pod jeho vedením dosahovali žiaci i študenti celoštátne úspechy v rôznych športových i vedomostných súťažiach. Jeho srdcovou záležitosťou bola hádzaná a tak niet divu, že v silnej celoštátnej konkurencii na Gymnaziáde v r. 1983 získali jeho hádzanárky 1. miesto.

PaedDr. Ernest Broska, PhD.

Popri všetkých pracovných povinnostiach sa venoval i ženskej hádzanej. Od r. 1970 pracoval ako predseda oddielu, asistent trénera i tréner nielen ženského, ale i dorasteneckého družstva. Vychoval nejednu reprezentantku a dá sa povedať, že zachránil prvoligové hádzanárky v najvyššej celoštátnej súťaži. Trénoval i mužov ZŤS Dubnica n/Váhom.

Pozvánka na turnaj

Jeden rok pôsobil ako novinár Trenčianskeho športu. Bol členom OV ČSZTV v Trenčíne a predsedom Okresného výboru zväzu hádzanej.

Z množstva jeho aktivít, ktoré sa všetky ani nedajú vymenovať, vidieť, že roky sa venoval svojej veľkej láske – hádzanej.

Ernest Broska však túžil uplatniť svoje dlhoročné skúsenosti na vysokej škole. Po úspešnom konkurze na TnUAD sa v r.1997 stal členom pedagogického kolektívu a vedúcim Katedry telesnej výchovy a športu. S plným nasadením sebe vlastným sa vrhol do zabezpečovania výučby telesnej výchovy a mimoškolských pohybových aktivít študentov.

Vypracoval projekt začlenenia telesnej výchovy a športu do študijných programov fakúlt a ich zaradenie do učebných plánov. Katedrou boli vypracované učebné plány v rôznych druhoch športu (aerobik, stolný tenis, plávanie a pod.) a športových hier (basketbal, volejbal, futbal).

Ernest Broska bol zakladateľom Vysokoškolského športového klubu AKADEMIK TnUAD, ktorý bol a je založený na to, aby pomohol rozvíjať telesnú zdatnosť a výkonnosť študentov a ostatných členov. Mal ešte veľa plánov do budúcnosti. Okrem všestrannej telesnej výchovy zameranej na šport pre všetkých, chcel zviditeľniť aj oblasť výkonnostného športu v basketbale žien i mužov, v hádzanej, v tanečnom športe.

Ukázal cestu, po ktorej budú kráčať a šport neustále zveľaďovať jeho spolupracovníci nielen na Katedre telesnej výchovy a športu TnUAD, ale i v hádzanej a iných športoch.

Za dlhoročnú prácu pri rozvoji hádzanej na Slovensku mu bola udelená plaketa. Slovenská asociácia univerzitného športu mu za zásluhy udelila medailu. Za mimoriadne zásluhy v rozvoji univerzity mu bol udelený „Pamätný list rektora TnUAD“ a v r. 2005 „Pamätnú medailu TnUAD“. 

K jeho pracovnému životu neodmysliteľne patria nielen zrealizované múdre slová a myšlienky, ale i riadky v odborných dielach, ktorých je sám autorom. Jeho tvorivosť a humánnosť sa prejavovala vo všetkom, čo robil, čo tvoril a dotvoril, vo všetkom, čo bolo spojené s jeho životom.

Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok