Mesto prijíma žiadosti o dotácie

Ak máte dobrý nápad na projekt, môžete podať žiadosť o dotáciu. Mesto vyhlásilo výzvy vo viacerých oblastiach.

“Dotácie mesto Trenčín poskytuje právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám, podnikateľom, ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo, ktorí sa venujú práci na území mesta Trenčín a práci s obyvateľmi mesta mesta Trenčín,” vysvetlila Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín. Informácie o podmienkach a termínoch sú zverejnené na webovom sídle mesta. Projekty pre mládež môžete vopred konzultovať s koordinátorkou.

“Projekt by mal spĺňať taký hlavný nejaký základný bod – angažovanosť mladých ľudí, čiže zapojenosť mladých ľudí v projekte,” ozrejmila Veronika Sučanská. A to znamená nielen projekt vymyslieť, ale sa podieľať aj na jeho vzniku. “Teraz sú v móde také workshopy alebo semináre ohľadom zdravého životného štýlu, ohľadom žitia bez odpadov alebo sme mali napríklad projekty na podporu dobrovoľníctva alebo zoznámenie sa s informačnými technológiami,” doplnila koordinátorka.

Magdaléna Švančarková – Trenčiansky terajšok