Mesto Trenčín poskytlo dotácie v oblasti školstva a práce s mládežou.

logo_trencinZ jedenástich prijatých projektov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania splnilo kritériá desať. Mesto medzi ne prerozdelilo 4564 eur. V oblasti práce s mládežou mesto prijalo 12 žiadostí o dotáciu, z nich ale dve podmienky nesplnili. Spolu tak mesto podporilo 10 projektov sumou 5 tisíc eur. 

Poskytnuté dotácie – mládež: 

1. Susan Slovakia, s.r.o., projekt Stredoveká kuchyňa na Trenčianskom hrade, 500 eur
2. Autis, o.z., Hipoterapia u detí s autizmom v Trenčianskom autistickom centre PRO AUTIS, 575 eur
3. Silnejší slabším, o.z., Šikovníček, 549 eur
4. Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Hala 2014 – týždeň súčasného umenia, 487 eur
5. Trakt, o.z., Happy audio, 549 eur
6. Trenčianska nadácia, Dobrovoľníci pre všetkých, 450 eur
7. Kultúrne centrum Kubra, o.z., Detská reštaurácia, 300 eur
8. Občianske združenie Južania – RC Južanček, Passion TN, 456 eur
9. Kultúrne centrum Aktivity, o.z., Prázdninová škola zručností, 616 eur
10. 3run Slovakia, o.z., Dobrovoľníci – základný pilier výstavby 1. verejného športového areálu Parkour & 1. Freerunning na Slovensku, 518 eur 

foto: wikipedia

Poskytnuté dotácie – školstvo: 

1. Folklórny súbor Nadšenci, projekt Čarovná truhlica, 507 eur
2. Združenie rodičov ZŠ Veľkomoravská a OZ Komenský, projekt – Letná outdoorová trieda s prístreškom, 480 eur
3. OZ pri MŠ Švermova a pedagogický zbor MŠ, projekt Šport je zábavou, 387 eur
4. OZ pri MŠ Opatovská, rodičia a pedagógovia, projekt Revitalizácia detského ihriska v areáli MŠ, 612 eur
5. Verejná knižnica M. Rešetku, ZŠ, ZUŠ, Únia žien SR a Matica slovenská, projekt Čítajme všetci, čítanie je super – 50. ročník súťaže na podporu čítania, 500 eur
6. Kultúrne centrum AKTIVITY, p. Čačková a študenti OA v Trenčíne, projekt Jarné tradície na Ukrajine a na Slovensku, 485 eur
7. OZ – Klub aktivít školy pri ZŠ Východná, pedagógovia ZŠ, proiekt Vedecký deň, 550 eur
8. OZ pri MŠ Stromová, pedagógovia MŠ, projekt Múdrosť v knihe ukrytá, 280 eur
9. Rada rodičov pri ZŠ Hodžova, Dagmar Pádivá, ŠKD, projekt 563 eur
10. OZ pri MŠ Soblahovská, p. Cvopová, p. Jakubeková, projekt Pozor deti, auto letí!, 200 eur

zdroj: http://www.trencin.sk/