Mestská elita vo svetle archívnych dokumentov

Mestská elita vo svetle archívnych dokumentovArchív spravuje archívne fondy bývalých okresných archívov v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom a Mestského archívu v Trenčíne. Archív spravuje 750 archívnych fondov a zbierok z rokov 1318 – 2014.

Najcennejším archívnym fondom s veľkou kultúrno-historickou hodnotou je Magistrát mesta Trenčína. Predstavuje pramennú základňu pre štúdium nielen regionálnych, ale aj celonárodných dejín. Najstaršie zachované originály sú z konca 14. storočia.

Mestská elita vo svetle archívnych dokumentov
Základ odbornej knižnice tvorí knižničný fond trenčianskeho gymnázia. Najstaršie tlače pochádzajú z druhej polovice 16. storočia. Príručnú odbornú archívnu knižnicu tvorí 14 606 zväzkov.

Spracoval

Peter Petovsky

Peter Peťovský Trenčiansky terajšok