Mikroregión Inovec

Dňa 05.marca.2007 sa v Trenčianskych Stankovciach konal ustanovujúci snem Združenia obcí Mikroregión Inovec. Snem otvorila starostka obce Trenčianske Stankovce Ing. Eva Beňovičová, ktorá privítala delegátov jednotlivých obcí združenia a predložila delegátom návrh Zmluvy o založení Združenia obcí Mikroregión Inovec a Stanovy združenia. K stanovám mali delegáti drobné pripomienky, ktoré boli odsúhlasené a Snem združenia jednohlasne uvedené dokumenty schválil.
V ďalšom Snem združenia schválil návrh členov Výkonného výboru združenia zložený zo starostov zakladajúcich obcí.
Výkonný výbor združenia zvolil: predsedu, podpredsedu a tajomníka združenia. Delegáti schválili návrh členov
Kontrolnej komisie a predsedu Kontrolnej komisie.
Nakoniec starostka obce Trenčianske Stankovce Ing. Eva Beňovičová predložila prítomným delegátom návrh Plánu činnosti združenia na rok 2007
a návrh Rozpočtu združenia na rok 2007, ktoré delegáti schválili.
Zakladateľmi združenia je 8 obcí:
Obec Trenčianske Stankovce
Obec Trenčianska Turná
Obec Soblahov
Obec Mníchova Lehota
Obec Selec
Obec Veľké Bierovce
Obec Opatovce
Obec Krivosúd – Bodovka
Obec Veľké Bierovce
Mikroregión Inovec sa rozprestiera v údolí najväčšej slovenskej rieky Váh,
ktorá po stáročia ovplyvňovala život ľudí v regióne, až po majestátny vrch Inovec.
V roku 2012 sme si pripomenuli sto rokov od výstavby Lesnej železničky, ktorá v minulosti slúžila na dopravu dreva z Inovca na pílu v Trenčíne.
Železnička prechádzala katastrom obcí Mníchova Lehota, Selec, Soblahov, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná.
Turistom sa tu ponúkajú krásne vyhliadky na okolité vrchy a doliny. Je snaha o sprístupnenie trasy lesnej železničky ako
cyklotrasy mikroregiónu.
Táto cyklotrasa by v nadväznosti na Vážsku cyklomagistrálu rozšírila možnosti cyklistov spoznávať krásy Slovenska.
Vážska cyklomagistrála prechádza katastrom obce Opatovce, Veľké Bierovce, Trenčianske Stankovce a Krivosúd –Bodovka
a je diaľkovou cyklotrasou spájajúcou Stredné a Horné Považie s Kysucami.
Zároveň je prepojená na český systém cykloturistických trás. Trasa cyklomagistrály v rámci Mikroregiónu Inovec
je jedinečná pre svoju prírodnú scenériu s priľahlými lesmi a rybníkmi.

 

 

Spracoval:

Peter Peťovský
kontakt:
0908-727-395
trencianskyterajsok@petovsky.com