Mikroregión Machnáč – Inovec

Mikroregión Machnáč – Inovec. Bol založený v decembri r.2000 ako prvý mikroregión okresu Trenčín. Rozloha: cca 128,223 km2 Geografická poloha: Mikroregión Macháč – Inovec sa nachádza v centrálnej časti Trenčianskeho kraja a je vymedzený katastrami obcí (v abecednom poradí) Bobot, Dubodiel, Horňany, Motešice, Neporadza, Petrova Lehota, Svinná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, Veľká Hradná. Hranice mikroregiónu tvoria na severe a severozápade hrebeň Strážovských vrchov, na západe hrebeň Považského Inovca, na juhu a východe hranica trenčianskeho a bánovecko-bebravského okresu.

Zdroj: internet

Spracoval:

Peter Peťovský
kontakt:
0908-727-395
trencianskyterajsok@petovsky.com