Mikroregión Teplička

Mikroregión Teplička
Rozloha: cca 7 263,11 ha
Z geografického hľadiska územie mikroregiónu Teplička patrí do oblasti Strážovských vrchov. Územím mikroregiónu preteká rieka Teplička, pozdĺž ktorej sa tiahne Trenčiansko – teplická kotlina, ktorá sa v obci Trenčianska Teplá vlieva do Váhu. 
Na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa 9. novembra 2007 konaného v Trenčianskych Tepliciach, ktorého zakladajúcimi členmi boli práve mesto Trenčianske Teplice a obce Trenčianska Teplá, Omšenie a Dolná Poruba.
V najbližšom okolí sú tieto chránené územia:
  • Trubadúrka – národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1982 s výmerou 7,4 ha. V skalných a lesostepných biotopoch sa nachádzajú zriedkavé druhy fauny a flóry.
  • Potok Havránková dolina bola za prírodnú pamiatku vyhlásená v roku 1984. Aj keď rozloha chráneného územia je len 4,76 ha, potok je významný zachovanými brehovými porastami a biocenózami dna.
  • Žihľavník – Baske je národnou prírodnou rezerváciou od roku 1967. Predmet ochrany tohto krasového územia tvoria zmiešané porasty. Územie zaberá rozlohu 130,18 ha.
  • Národná prírodná pamiatka Lánce – na severnom úpätí masívu Baske (1987)
  • Omšenská Baba (rozloha 36,12), podobne ako Žihľavník – Baske, je vyhlásenou národnou prírodnou rezerváciou už od roku 1967. Tvorená je skalnými útvarmi triasových vápencov a dolomitov a je významnou floristickou lokalitou.
  • Chránený strom tisovec na Baračke – močiarny druh opadavej ihličiny pochádzajúci zo Severnej Ameriky. Tisovec dvojradový je pôvabný opadavý ihličnan. Podmienkou na to, aby rástol a žil, je voda. Jeho dýchacie korene sa môžu vytvárať len vo vlhkých podmáčaných lokalitách. Dožíva okolo 700 rokov, ale čím je starší, tým väčší je jeho smäd. Ten trenčianskoteplický má šťastie. Labutie jazierko mu zabezpečuje dostatok vody pri jeho veku asi 150 rokov a je viac ako isté, že ešte pár rokov mu voda z jazierka stačiť bude. Pôvod stromu je juhovýchod USA.
  • Prírodná rezervácia Pod Homôľkou – rezerváciou od roku 1988, rozloha 7,60 ha. Nachádza sa tu žltohlav najvyšší, viacero druhou orchideí a vzácny hniezdič chrapkáč poľný.
  • Na svahoch kúpeľného parku nájdeme prírodné pamiatky Jánošíkova jaskyňa a jaskyňa v blízkosti vyhliadky Jeleň.
Zdroj info + foto: http://turista.teplice.sk/

 

Spracoval:

Peter Peťovský
kontakt:
0908-727-395
trencianskyterajsok@petovsky.com