Mimoriadne Mestské zastupiteľstvo neschválilo zníženie počtu poslancov.

Mimoriadne Mestské zastupiteľstvo neschválilo zníženie počtu poslancov.V utorok 12. augusta 2014 sa zišlo Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom rokovaní, ktoré zvolal primátor mesta Richard Rybníček. Program schôdze predpovedal rýchle a bezproblémové rokovanie. Plánovaný program bol doplnený o bod „Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta.“Primátor mesta predložil zákonnú povinnosť schváliť rozsah výkonu funkcie

primátora mesta Trenčín. Tento bod poslanci schválili. Návrh počtu poslancov MsZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014 už priniesol do rokovacej sály výmenu názorov, ktorá sa dostala na konfrontačnú úroveň. Primátor predložil návrh na zníženie počtu poslancov z terajšieho počtu 25 na 19. Väčšina poslancov bola za zachovanie počtu tak, ako je to teraz.

KLIKNI NA VIDEO

Ilustracna zastupitelstvo

Argumenty prečo znížiť, resp. neznížiť boli rôznorodé a prerastali do osobných útokov. Poslanec Beníček vyjadril nesúhlas zo znížením počtu poslancov keď povedal: „myslím si že celý projekt je len účelový na to, aby sa ľahšie ovládali poslanci, pretože to nemá žiaden finančný dopad na mesto.“ Jedným z argumentov skupiny poslancov, ktorí boli za zníženie počtu bol ten, že sú v terajšom zastupiteľstve poslanci, ktorí sa nezúčastňujú na zastupiteľstvách, resp. sú neaktívny počas celého doterajšieho funkčného obdobia. Napr. poslanec Žák sa odvolal na tabuľku dochádzky poslancov na stránke mesta Trenčín (pozn. redakcie Trenčiansky terajšok – klikni sem ). Napokon poslanci v hlasovaní o tomto bode návrh primátora neschválili. Posledný bod rokovania poslanci schválili a primátor mimoriadne zastupiteľstvo ukončil.

 Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok