Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín.

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mestaTrenčín.V piatok 25. apríla sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín. Poslanci schválili nasledovný program schôdze:

  1. majetkové prevody – prenájom ľadovej plochy zimného štadióna Pavla Demitru a denného baru (Hokejka)

  2. potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčíne číslo 1141 zo dňa 24.3.2014

  3. zmena štatútu mesta

  4. informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

  5. návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2014

poslanec Ing. Róbert Lifka

foto Peter Peťovský: poslanec Ing. Róbert Lifka – Paliho Kapurková veselá politická strana

Majetkové prevody poslanci schválili bez výhrad. Zasadnutie zastupiteľstva začalo „naberať na obrátkach“ pri bode č.2. Poslanci z poslaneckého klubu SMER – SD začali diskusiu z ostra. Poslanec Kubečka obvinil primátora mesta, že „brutálne odignoroval“ uznesenia MsZ, že nerešpektuje zákon o majetku obci v časti schvaľovanie zástupcov mesta do kontrolných orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta.

V tejto časti diskusie, ktorá ako povedal primátor má výsostne odborný právny charakter, sa poslanci „oslobodzovali“ že nie sú právnici, ale si navzájom predstavili svoje profesie, ako obrábač kovov, etnograf, právnik, bubeník… Potom nasledovalo predstavenie čestných a čestnejších, spravodlivých a spravodlivejších. Toto všetko bolo podporené osobnými urážkami. Miestami sa zasadnutie menilo na prevádzku, kde je vstup slušných a kultúrnych ľudí prísne zakázaný. Z hádok a slovných prekáračiek poslancov s poslancami, poslancov s primátorom sa stalo smetisko.

I napriek tomu, že primátor mesta upozorňoval poslancov, že poslanec Lifka spracoval zmenu štatútu mesta za 20 minút, že prelomením veta druhého bodu rokovania a následnou zmenou štatútu mesta vznikne právny chaos, že návrhy sú právne spochybniteľné podľa právnych poradcov mesta, poslanci, ktorí mimoriadne zasadnutie MsZ zvolali, si mysleli pravý opak.

V tomto zmätku sa rokovanie ukončilo schválením uznesenia.

Ako to bude ďalej pokračovať, Vás budeme informovať.

Prinášame vyjadrenia v plnom znení.

Vyjadrenie primátora mesta: / klikni na obrázok a pozri video/

Rybnicek video

Vyjadrenie poslanca Pavla Kubečku – Smer – SD:  / klikni na obrázok a pozri video/

Kubecka video

Vyjadrenie poslanca Eduarda Hartmanna  – SNS:  / klikni na obrázok a pozri video/

Hartmann video

Zvukový záznam z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 25.04.2014 – 1. časť:

Zvukový záznam  z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 25.04.2014 – 2. časť:

Spracoval

Peter Peťovský

Peter Peťovský