Na cestách Trenčianskej župy prebehla letná údržba

Na cestách Trenčianskej župy prebehla letná údržbaV období od prvého apríla do konca júla tohto roku ozdravila počas letnej údržby Správa ciest TSK cesty druhej a tretej triedy. Z ciest sa odstránili okrem výtlkov i nerovnosti obmedzujúce plynulosť cestnej premávky.

Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojom vlastníctve takmer 1500 kilometrov ciest II a III. triedy  a  635 mostov. O spravovanie týchto ciest a mostov sa stará Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. SC TSK zodpovedá aj za výkon bežnej a zimnej údržby na vybraných úsekoch štátnych ciest I. triedy v Trenčianskom kraji. S takmer 290 kilometrami ciest I. triedy sa tak celkovo stará o zjazdnosť a bezpečnosť na 1771 kilometroch ciest v kraji.

Na cestách Trenčianskej župy prebehla letná údržba

Foto: archív TSK

Na veľkoplošné opravy ciest v roku 2017 dodávateľským spôsobom vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj 5 miliónov eur. Okrem spomenutých financií však navyše počas letnej sezóny do ciest SC TSK investovala ďalšie prostriedky v hodnote viac ako 1,3 mil. eur.

Náklady na letnú údržbu ciest II. triedy sa vyšplhali na viac ako pol milióna eur a náklady na cesty III. triedy v rámci letnej údržby presiahli sumu 850 tis. eur. Riaditeľ Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Radovan Karkuš uviedol, že uvedené zásahy boli realizované formou súvislých opráv a mikrokobercov. „Konkrétne išlo o výspravky ciest na poškodených úsekoch cestných komunikácií vo všetkých okresoch kraja v celkovej odhadovanej dĺžke dovedna 10 kilometrov,“ dodal Karkuš.

Zdroj: TS-TSK

Spracoval

Peter Peťovský – TRENČIANSKY TERAJŠOK