Na pútnickom mieste na Skalke bude bezpečnejšie

Na pútnickom mieste na Skalke bude bezpečnejšieDve autobusové zastávky a osvetlený priechod pribudnú na ceste medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom v úseku pod kláštorom Veľká Skalka. Zvýšenie bezpečnosti návštevníkov obľúbeného pútnického miesta krajskí poslanci odhlasovali na poslednom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Rímskokatolícku farnosť Skalka nad Váhom navštevuje každoročne veľké množstvo domácich i zahraničných pútnikov a návštevníkov. Na základe analýz bol tento úsek cesty z pohľadu účastníkov cestnej premávky vyhodnotený ako nebezpečný. TSK preto v spolupráci so Správou ciest TSK a Rímskokatolíckou cirkvou pristúpi k vybudovaniu obojstranných autobusových zastávok a priechoducez cestu II/507.

Na pútnickom mieste na Skalke bude bezpečnejšie

Foto: TSK

Zmluvu o združení finančných prostriedkov zúčastnených subjektov schválilo Zastupiteľstvo TSK s tým, že náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a náklady na nástupiská a chodníky vo výške viac ako 14 tis. € uhradí cirkev, autobusové zastávky a ich osvetlenie vrátane osvetlenia priechodov vo výške takmer 40 tis. € zafinancuje TSK prostredníctvom Správy ciest.

Práce, ktoré by mali eliminovať možný stret motorových vozidiel s chodcami a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky majú byť dokončené ešte v roku 2017.

Zdroj: TS-TSK