Na území TSK je ďalších 8 priechodov pre chodcov

Na území TSK je ďalších 8 priechodov pre chodcovTrenčianska župa už druhý rok pristupuje k úprave priechodov pre chodcov, aby zvýšila bezpečnosť nemotorových účastníkov cestnej premávky – chodcov, cyklistov, detí i seniorov. 

Trenčiansky samosprávny kraj sa koncom minulého roka za týmto účelom uchádzal aj o dotáciu Ministerstva vnútra. Celkové náklady na projekt modernizácie vybraných priechodov pre chodcov v TSK sa vyšplhali do výšky takmer 24 tisíc eur. Dotácia z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR predstavovala takmer 23 tisíc eur, zvyšok zo svojej kasy doplatila župa. Modernizáciou vďaka dotácií prešlo 8 priechodov v 7 lokalitách.   

Na území TSK je ďalších 8 priechodov pre chodcov

foto: TSK

Priechody boli vytypované v spolupráci s príslušnými okresnými dopravnými inšpektorátmi. „Trenčiansky samosprávny kraj sa ako jeden z dvoch krajov uchádzal o vypísanú dotáciu v rámci výzvy Prezídia Policajného zboru SR,“ komentoval vedúci Odboru dopravy Úradu TSK Jaroslav Pleva s tým, že úprava priniesla osadenie pasívnych dopravných retroreflexných gombíkov zapustených do telesa vozovky, tzv. katamaránov.

Tento rok sa upravia ďalšie priechody

Trenčianska župa prišla s návrhom riešiť problémové priechody pre chodcov minulý rok. Posúdených bolo 469 priechodov na území kraja,  z toho 402 priechodov bolo vybraných na osadenie bezpečnostných prvkov v priebehu 4 rokov. Cieľom je zosúladenie technického stavu priechodov pre chodcov na cestách II. a III. triedy na území župy s platnou legislatívou. „Od októbra minulého roka sa Správe ciest TSK podarilo osadiť bezpečnostné prvky na 55 priechodoch, vďaka dotácii Ministerstva vnútra pribudlo ďalších 8. Som rád, že toto číslo nie je konečné. Tento rok plánujeme pristúpiť k rozsiahlejším úpravám na ďalších priechodoch pre chodcov na cestách II. a III. triedy,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.  

V súčasnosti  sa pracuje na spracovaní projektovej dokumentácie na úpravu ďalších priechodov v spolupráci s obcami a mestami. K úprave priechodov plánuje Správa ciest TSK pristúpiť v letnom období, keď je frekvencia vozidiel na cestách o niečo nižšia. „Úprava priechodov bude zameraná na vybudovanie osvetlenia priechodov, bezbariérových prvkov, zvýraznenie vodorovného aj zvislého dopravného značenia, osadenie LED svetiel a prvkov zvýrazňujúcich samotný priechod pre chodcov,“ uviedol riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš.

Zdroj: TS TSK