Najrýchlejšie sa „minú“ absolventi trenčianskeho Jilemáku, odboru kuchár, čašník

Najrýchlejšie sa „minú“ absolventi trenčianskeho Jilemáku, odboru kuchár, čašník Až 185 žiakov z trenčianskeho „Jilemáku“ praxuje priamo v prevádzkach ich budúcich potenciálnych zamestnávateľov. Aj vďaka opatreniam Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) by malo toto číslo narastať.

Stredná odborná škola obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne (SOŠ OaS) memorandum o spolupráci podpísala ešte v novembri 2015. „Spoluprácu so zamestnávateľmi realizujeme, dá sa povedať, už desaťročia. Sme škola, ktorá kladie dôraz práve na praktickú výučbu žiakov v reálnych podmienkach. V prvom ročníku sa žiaci vzdelávajú v školskom závode – v Gastrocentre pod Brezinou – a potom skúsenosti, vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli za prvý ročník, si overujú v praxi na ďalších reálnych prevádzkach. V mnohých prípadoch si žiaci nájdu zamestnanie práve tam, kde praxovali,“ povedala riaditeľka školy Mária Hančinská. Samotný podpis memoranda s podnikateľmi už existujúcu spoluprácu posilnil a dodal jej punc vážnosti. „Momentálne škola spolupracuje s 31 zamestnávateľmi, u ktorých vykonáva odbornú prax 185 žiakov. Nie sú to len gastronomické zariadenia, ale aj služby – kaderník, kozmetik a podobne,“ dodala riaditeľka.

Najrýchlejšie sa „minú“ absolventi trenčianskeho Jilemáku, odboru kuchár, čašník

Foto: archív TSK

Vzájomnú spoluprácu školy a regionálnych podnikateľov podporuje aj Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ  28 stredných odborných škôl. „Vďaka samotnej spolupráci školy so zamestnávateľmi a podpisu memoránd má TSK informácie z prvej ruky o tom, aké sú požiadavky na absolventov stredných škôl. Na základe nich vieme prispôsobiť  počty žiakov v jednotlivých odboroch. Neoceniteľná pomoc regionálnych zamestnávateľov spočíva aj v ich spolupráci pri tvorbe školských  vzdelávacích programov, ktoré si môžu čiastočne prispôsobiť svojim potrebám či samotná účasť na maturitných skúškach,“ informovala Eva Žernovičová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu TSK.

Najrýchlejšie sa „minú“ absolventi trenčianskeho Jilemáku, odboru kuchár, čašník

Foto: archív TSK

TSK má do dnešného dňa podpísané memorandá s viac ako tristovkou podnikateľov nielen na území kraja, ktorí sú partnermi stredných škôl v pôsobnosti župy. Okrem toho Trenčianska župa aj druhý rok vedie v systéme duálneho vzdelávania, v ktorom spolupracuje s 36 subjektmi, ktoré si vychovávajú vlastnú pracovnú silu.

Vyhodnotenia spolupráce SOŠ OaS Trenčín s podnikateľskými subjektmi sa zúčastnili zástupcovia TSK, Slovenskej živnostenskej komory, Trenčianskej regionálnej komory SOPK a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie spolupráce školy a podnikateľov, jej prínosov a potenciálu na ďalšie zlepšenie.

Zdroj:TS TSK