Nastáva čas na zamyslenie…3. adventná nedeľa

Nastáva čas na zamyslenie…3. adventná nedeľaViacero zvykov je spojených aj s dátumom 13. december a menom Lucia. Bola považovaná za hlavnú bohyňu – strigu a ľudia sa pred ňou chránili rôznym spôsobom, napr. požitím cesnaku alebo samotný príbytok označovali trojkráľovou kriedou nakresleným krížom. Dobytok chránili okiadzaním voňavými bylinami a do dverí dávali oklepok slamy. Nikto cudzí nesmel vojsť v predvečer Lucie do

maštale, aby neuškodil – „porobil“ lichve. V tento deň, keďže sa považoval za sviatok žien, sa nesmelo priasť, vyšívať, pretože porušením tohto zákazu by mohla byť žena potrestaná Luciou. Na Luciu sa zvykol zhotoviť tzv. „lucijný stolček“. Zhotovoval sa od Lucie do Vianoc a každý jeden deň sa v tomto období muselo niečo na ňom spraviť. Potom si ho majiteľ „na utiereň“ – polnočnú omšu doniesol do kostola a sediac na ňom, cez Pozdvihovanie, zrazu uvidel – spoznal všetky bosorky. Z kostola sa potom rýchlo ponáhľal domov, aby ho bosorky neroztrhali… Dievky, tie zas v predvečer chodili po domoch zahalené do bielej plachty a tvár mali natretú múkou, aby ich nikto nespoznal. V jednej ruke mali vedro s vápnom a v druhej štetku na bielenie. Ďalšia zas vymetala kúty husacím perom. Toto všetko sa dialo symbolicky bez hovoreného slova. Ďalej to bol zvyk písania 13 lístkov s menom chlapcov a postupne každý deň jeden spálili. Posledný lístok otvorili na Vianoce a zistili meno „vyčarovaného“ chlapca. Ľudová pranostika vraví: „Aké bude počasie od Lucie po Štedrý deň, také bude i v nasledujúci rok od januára po december.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spracovala

Jarka-Kohutova

Jarka Kohútová