Navštívte SPLANEKOR a vyhrajte atraktívnu cenu…

Poseidon ilustracnyHlavný organizátor SPLANEKORu, najstaršieho podujatia nášho regiónu, občianske združenie „ATYP“ v spolupráci s redakciou „TRENČIANSKY TERAJŠOK“ pripravil pre tento ročník jednu novinku. Predošlých 30. ročníkov mali možnosť vyhrať len súťažiaci, ktorí postavili plavidlo, alebo koráb. V tomto ročníku budú mať podobnú možnosť aj návštevníci – diváci SPLANEKORu.

10 návštevníkov odíde domov s výhrou 30 € a jeden šťastlivec si odnesie hlavnú cenu pre diváka, automatickú práčku Whirpool.

Hlavná divácka cena: Automatická práčka Whirpool

Ako sa dostanete k hlavnej výhre? V areáli na Ostrove bude zriadené stanovište redakcie „TRENČIANSKY TERAJŠOK“. Tu sa jednoducho zaregistrujete do databázy. Obdržíte zlosovateľný tombolový lístok a medzi 16.-17. hod. prebehne zlosovanie všetkých zaregistrovaných divákov.

V mene redakcie Vám prajem veľa úspechov.

Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok